Projekt obnovy a dostavby areálu kapucínskeho kláštora v Pezinku

Autori

Autor
Ing. arch. Július Rybák


Spolupráca
Ing. arch. Ľubomír Bobák
Ing. arch. Katarína Gáboriková
Ing. Stanislav Krajňák
Mgr. Ladislav Tkáčik
OFMCap, PhD.

G-ATELIÉR, s.r.o.
Banícke námestie č. 10/446
056 01 Gelnica, SR
Tel./fax. 00421 (53) 4821166

Pamiatkový výskum
Mgr. Elena Sabadošová
Prof. ak. mal. Vladimír Úradníček
Mgr. art. Tomáš Molnár
Mgr. art. Peter Hrachovský

Archívny výskum
PhDr. Veronika Nováková

Statický prieskum
Ing. Vít Svoboda