Projekt obnovy a dostavby areálu kapucínskeho kláštora v Pezinku

Architektonická koncepcia Františkánskeho inštitútu

Objekt inštitútu je koncipovaný ako jednoduchá samostatne umiestnená hmota s troma nadzemnými podlažiami, ktorá si zachováva jasné hmotové odčlenenie od historického komplexu. Jeho jednotlivé funkcie sú prirodzene delené po jednotlivých podlažiach.

Otvorený pôdorys prízemia, ktoré je určené pre hlavné spoločenské aktivity centra, nadväzuje na priestor záhrady kláštora a pastoračné funkcie umiestnené v jeho prízemí. V suteréne objektu sú umiestnené priestory starostlivosti o archiválie a na dvoch horných podlažiach sú umiestnené ubytovacie priestory s kapacitou 16 dvojposteľových izieb s príslušným zázemím. Vo väzbe na ubytovaciu časť nad hlavných vstupom do objektu a s jasnou identifikáciou prostredníctvom vsadeného kríža je umiestnená kaplnka slúžiaca návštevníkom inštitútu.

Zvolené výrazové prostriedky záhradnej fasády novostavby, ktorej jednoduchá hmota je prekrytá drevenou predsadenou stenou, v sebe nesú dve významy: Spojenie priestorov a života inštitútu so životom samotného kláštora a jednak čiastočné odčlenenie týchto funkcií s jednoznačným vymedzením novostavby s jej funkciami v danom historickom prostredí.

Zvolený princíp kontrastného spájania súdobých výrazových prostriedkov s bohatstvom historickej štruktúry dáva vyniknúť obom organickým častiam budúceho komplexu.

Obnova kláštorného komplexu bude prirodzene viesť aj k obnove kláštornej záhrady, ktorá otvorením prostredníctvom nového vstupu a odstránením jej uzavretia existujúcou hmotou ubytovne získa nové možností využitia. Obnova komplexu taktiež prinesie obnovu parcelných múrov a príslušnej časti hradieb ako i hospodárskych častí, kde je v dotyku s Holubyho ulicou plánované umiestnenie predajne.