Projekt obnovy a dostavby areálu kapucínskeho kláštora v Pezinku

Etapizácia

Plánovaná etapizácia obnovy komplexu je určovaná hlavne havarijným stavom strešnej krytiny a konštrukciou existujúcich drevených krovov ako i stiesnenými podmienkami pre realizáciu komplexnej obnovy areálu.

Predpokladaná etapizácia obnovy komplexu:

1. etapa: Obnova konštrukcií krovov a striech. Súbežne s danou etapou bude prebiehať dopracovanie stavebno-historických prieskumov a projekčná príprava obnovy komplexu.


2. etapa: Komplexná obnova kláštornej časti komplexu mimo realizácie obnovy fasád a obnova napojenia komplexu na inžinierske siete.


3. etapa: Realizácia odstránenia ubytovacieho objektu a výstavba novostavby Františkánskeho inštitútu.


4. etapa: Obnova exteriérov komplexu vrátane obnovy kláštornej záhrady a hospodárskych objektov.


5. etapa: Komplexná rekonštrukcia interiérov kostola vrátane reštaurovania prvkov interiéru.