Projekt obnovy a dostavby areálu kapucínskeho kláštora v Pezinku