Projekt obnovy a dostavby areálu kapucínskeho kláštora v Pezinku

Vizualizácie

Fotografické zábery nového fyzického modelu novostavby Františkánskeho inštitútu a nové 3D vizualizácie exteriérov a interiérov areálu.